Pszichoszomatika, pszichés hatások szerepe a Hagyományos Kínai Orvoslásban (absztrakt)

IV. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus, 2017
Cím: Pszichoszomatika, pszichés hatások szerepe a Hagyományos Kínai Orvoslásban
Szerző: dr.Hamvas Szilárd

Absztrakt:
A Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO) holisztikus szemléletének köszönhetően a betegségek kialakulásának magyarázatában fontos szerep jut a pszichés hatásoknak. A hagyományos elméletek rövid áttekintését követően a szerző megkísérli a nyugati medicina ismereteivel, különös tekintettel a stresszre adott válasz reakcióval összhangba hozni a kínai orvoslás ismereteit.
A HKO elmélete 7 alap érzelemről beszél, melyeket szoros kapcsolatba hoz az Öt Fázis rendszerével. Az elmélet továbbfejlesztése az egyes Fázisokhoz tartozó érzelmi működés egyensúlyzavarát illetően egy adott Fázishoz tartozóan két egymással ellentétes irányú (Yin és Yang) zavart különböztet meg.
Jelen előadás során a félelem és harag szerepére fogok koncentrálni, kapcsolatba hozva a két érzelmet a korai kötődés elméletekből származó ismeretekkel.
Vizsgálom, mi a jelentősége a gyerekkori biztonság élmény hiányának, mi történik, ha érzelmeinket nem ismerjük fel, illetve ha nem merjük azokat kommunikálni. Kitérek arra, lehetséges-e evolúciós szempontból értelmezni a pszichoszomatikus tünetképzést. Végezetül vizsgálom, hogyan reagál szervezetünk a stressz hatásra, hogyan értelmezhető ez a HKO szerint, és hol lehet a helye a HKO orvoslásban az érzelmi élet regulálásában.