Pszichés eredetű Yin-Yang egyensúlyzavarok egy fázison belül és fázisok között

Írta: dr. Hamvas Szilárd
 
Absztrakt

A szerző véleménye szerint modern világunkban a legfőbb etiopatogenetikai faktornak a pszichés ártalmak tekinthetők, ezeken belül is a harag okozza a legtöbb gondot, mivel a harag tűnik a legnehezebben szociálizálhatónak.
Jelen előadás a haraggal illetve a Fa elemmel kapcsolatos kombinált egyensúlyzavarok közül hárommal foglakozik, ezek a Máj-Lép-Gyomor diszharmónia, a Máj-Vese diszharmónia és a Máj-Epehólyag diszharmónia.
Első esetben Máj Qi pangás által okozott Lép Yang hiány és Gyomor Forróság állnak fenn, azaz külső fázis által előidézett, de fázison belül megnyilvánuló diszharmóniáról van szó.
Második esetben a gyermek betegíti meg az anyát. Máj Yang Felszállás és Vese Yang hiány kombinációjával, azaz fázisok közti diszharmónia jelenségével állunk szemben.
Harmadik esetben egy fázison belül jön létre a diszharmónia, Máj Yang Felszállás és Epehólyag Qi hiány tüneteit láthatjuk.
Az előadásban a szerző az energetikai egyensúlyzavar ismertetése mellett a jelenség pszichés értelmezésére fektet nagy hangsúlyt.
Mindhárom formához saját praxisból származó példákat hoz, és röviden kitér a kórképekben általa használt recepturákra, és meghatározza a pszichoterápia helyét is.

0.) Bevezetés:

Véleményem szerint modern világunkban a legfőbb etiopatogenetikai faktornak a pszichés ártalmak tekinthetők, ezeken belül is a harag okozza a legtöbb gondot, mivel a harag tűnik a legnehezebben szociálizálhatónak, a harag kifejezése a társadalmilag a legkevésbé elfogadott érzelem kinyilvánítás.

A klinikai gyakorlatban igen ritkán találkozunk tiszta, pusztán egy elemet, egy elemen belül egy szervet (Zang vagy Fu szervet) érintő zavarral. Sokkal gyakrabban fordulnak elő kombinált egyensúlyzavarok.

Ezen kombinált egyensúlyzavarok közül hárommal kívánok foglakozni, három olyan kombinált egyensúlyzavarral, amely a Fa elemmel, és a harag kifejezésével-megélésével kapcsolatos.
1. Az 5 fázis szempontjából legbonyolultabb forma a leginkább ismert, ez a Máj-Lép-Gyomor diszharmónia. Ez egyrészt fázisok vagy más néven elemek közti diszharmóniát, másrészt egy fázison, a Föld elemen belül megnyilvánuló Yin-Yang szétválást jelent.
2. A Máj-Vese diszharmónia a fázisok közti Yin-Yang szétválásban megnyilvánuló diszharmónia példája.
3. A Máj-Epe diszharmónia pedig egy fázison, a Fa elemen belül, egyéb fázis részvétele nélkül kialakuló egyensúlyzavar példája.

I.) Harag elfojtásából-lenyeléséből származó, pszichés eredetű Yin-Yang egyensúlyzavar felvetése esetén általában a Máj eredetű Lép-Gyomor diszharmónia jut eszünkbe. Már maga a magyar kifejezés: „lenyeli a haragját, lenyeli a mérgét” is utal az emésztő szervrendszer érintettségére.
Valóban a Lép és Gyomor közötti egyensúly könnyen sebezhető. A Föld elemen belül a Lép Yin természetű a Gyomorhoz képest, ugyanakkor a Lép a Yangot, azaz a meleget és a szárazságot kedveli.  A Gyomor Yang természetű a Léphez képest, de a nedvességet, azaz a Yint kedveli. Az érzékeny egyensúlyt a Középső Melegítő másik fontos szerve, a Máj szabályozza. Ha a Fa és Föld elem között Diszharmónia lép fel, ez Gyomor Forróságban és Lép Yang hiányban mutatkozhat meg.
A Májat elsősorban az elfojtott harag, az elnyomott negatív indulatok betegítik meg, mely első lépésben Máj Qi pangást okoz. A pangó Máj Qi már nem alkalmas arra, hogy szabályzó feladatát ellássa.
A Föld elemet a túlzásba vitt szellemi munka, a töprengés, az aggódás, beszédesebb kifejezést használva a rágódás, az önmarcangolás, a probléma emésztgetése gyengíti le, sebezhetővé téve ezzel a Lépet és a Gyomrot arra, hogy a Fa által gyakorolt kontroll az egészséges szabályozó kontroll szintjét túllépje. 
Rohanó világunkban a szellemi munkát végzők jelentős mértékben ki vannak téve a fenti problémának. Hétköznapjainkban sokszor étkezünk úgy, hogy közben munkahelyi problémáinkon rágódunk, lenyelve a hierarchia magasabb fokán állókkal szembeni indulatainkat. Nem is beszélve a késő esti órákban zajló üzleti megbeszélésekről, melyek már időzítésüket illetően is a Föld elemet károsítják, hiszen este 7 és 11 óra között a Föld elem energiája éppen a minimum szinten van.
(A probléma olyan gyakori, hogy önálló diagnosztikai elnevezést is kapott Gan Pi Bu He (Máj Lép Nincs Harmóniában) néven.)
A diszharmónia az 5 Fázis szempontjából két, egymással kontrolláló-kontrollált kapcsolatban lévő fázis közti diszharmóniának tekinthető. A Yin-Yang diszharmónia viszont egy Fázison belül mutatkozik meg.

Csak felvillantás erejéig néhány pont, a teljesség igénye nélkül:
Liv3, P6, Sp6, St36
Cv12, Liv13, Liv14
St44

Tai Chong, Nei Guan, San Yin Jiao, Zu San Li, Zhong Wan, Zhang Men, Qi Men, Nei Ting

II.) A Fázisok közt megjelenő pszichés eredetű Yin-Yang egyensúlyzavar másik példája kevésbé ismert, habár klinikai gyakorlatban szintén gyakran megjelenő kórminta.
Egyik központi eleme szintén a Fa elem, illetve a hozzá tartozó érzelem, a harag. A másik résztvevő a Víz elem, a Vese, illetve a hozzá tartozó érzelem, a Félelem és Szorongás. Pszichológiai értelemben az asszertivitás tekinthető a harag egészséges kiélési formájának. Az asszertív magatartásra jellemző, hogy az agresszió nem mások leigázására, hanem saját integritásunk és érdekeink megvédésére irányul. Általánosságban igaz, hogy az az ember képes negatív érzéseinek, neheztelésének kimutatására, aki gyermekkorban családi mintákon megtanulta, hogy ezek az érzések felvállalhatók, kimutathatók. A harag nem pusztítja el a másikat, a körülötte lévők elfogadják, ha ő haragszik. A harag érzését nem torolják meg, nem szükséges önmagát sem büntetnie ezekért az érzésekért. Az ilyen ember a szorongással szemben is védettebb. Egyrészt gyerekkorát az „engem szeretnek és elfogadnak” élmény biztonságos érzése jellemzi, másrészt már gyerekkorban megtanulja, hogy a problémák megoldhatók.
A gyermekkori szorongás fenyegetettség élményből fakad. Az az ember, aki önmagát állandóan fenyegetve érzi, kétféle túlélési stratégiát dolgozhat ki: vagy meghúzza magát, megpróbál senkinek sem szemet szúrni, megpróbál észrevétlen maradni, és ennek folyományaként haragját is elfojtja, vagy állandó dühödt támadást intéz környezete ellen, vélt vagy valós támadások visszaverése érdekében. A Hagyományos Kínai Orvoslás terminológiájára lefordítva az első esetben Máj Qi pangás alakul ki, a második esetben Máj Tűz vagy Máj Yang felszállás. A szorongás a Vese energiájának gyengeségében nyilvánul meg.
A Máj Tűz, de még inkább a Máj Yang felszállás esetén a klinikai képben Yin hiányt várnánk, hiszen logikusan következik, ha nincs elég Yin a Vesében, akkor az anya gyengesége miatt a Gyermek, azaz a Máj is gyenge, Yin hiányos lesz. Képi nyelvre fordítva, ha nincsen elég Víz, a Fa kiszárad és a Tűz hamarabb fellángol. Az 5 elemtan nyelvezetére úgy fordíthatnánk, az Anya megbetegíti Gyermekét. 
A várakozással ellentétben a klinikumban nagyon nagy számban lehet találkozni Máj Yang felszállás és Vese Yang hiány klinikai megnyilvánulásával, ami az 5 elemtan nyelvezetén annyit jelent, hogy a Gyermek elszívja az Anya Yangját, erejét, a Gyermek megbetegíti az Anyját.
Véleményem szerint a patogenezisre vonatkozó helyes megfejtést más analógia kínálja. Analogikus nyelven a Máj Yang többlet Vese Yang hiány úgy is megfogalmazható, hogy amennyiben a Vesében Yang hiány van, a Víz hideg marad és a Vese Yin nem képes arra, hogy felszálljon. (Gondoljunk a központi fűtéses házakra, ahol a meleg víz magától emelkedik fel és indítja el a keringést, lefelé nyomva a zárt rendszerben a hideg vizet.) Ennek következtében a test felsőbb régióiban Yin hiány lesz, a Fa kiszárad, ami üres Tűz kórállapotra hajlamosít.

Vese Yang hiány és Máj Yang többlet együttes fennállását néhány klinikai példával illusztrálom:

30 éves férfibeteg. Panaszai: Vese Yang hiány: Alhasi diszkomfort érzés, hideg láb, gyakori vizelés, mely feszültség esetén romlik, vizelete halvány vízszerű, hajnal 3 óra tájban megébred.
Pszichés háttér: Szülei nagyon rossz házasságban éltek, több éven keresztül váltak. A páciens részlegesen benne ragadt az ödipális konfliktus helyzetben. (Ez a kötöttség egyrészt az apától, mint erősebb hímtől való szorongást konzerválja, másrészt kivetül minden domináns hímre, mely a világtól való visszahúzódásban, elkerülő magatartásformák dominanciájában nyilvánul meg.) Panaszai egy lezáratlan partnerkapcsolati szakítást és munkahelyi konfliktusokat követően kezdődtek.

48 éves nőbeteg: feszültség esetén rendkívül gyakori vizelési inger, időszakosan vizelettartási képtelenség, hideg kő érzete a méh tájékon, fázékony térdek, rendkívül hideg vesetájék (mintha jégen feküdne), szédülés, migrén, ingerlékenység, alsó végtagi görcsök.
Pszichés háttér: korán árva maradt, nagyszülei nevelték. Nagyapja alkoholista volt, gyerekkorában gyakran rettegett a nagypapa agresszivitásától. Férje erőszakos, férjével szemben képtelen önmagát asszertíven megvédeni, ennek következményeként családi konfliktusok esetén a fenti tünetek erősödnek.

Végül egy 40 éves férfibeteg, akinek az esete már átvezet minket a következő kórképhez:
Nagyon komoly alvászavar, hajnali ébredés, döntésképtelenség, állandó belső feszültség, tarkótáji erős lüktető fájdalom, impotencia, fájdalmas vizelés.
Pszichés háttér: Felesége az ödipális kötöttség fogja, így neki folyamatosan apósával kell rivalizálnia, melyben érzése szerint alul marad. Gondolatai, mint ketrecbe zárt tigris, ugyanazon problémát járják körül újra és újra, hogyan tudna kitörni helyzetéből úgy, hogy családját ne veszítse el. Ez esetben a Vese Yang/Vese Qi hiány és Máj Yang felszállás mellett Epehólyag Qi hiány is fenn áll. Ezt a kérdést a következő pontban tárgyalom.

Továbblépés előtt néhány lehetséges pontkombinációt villantanék fel:
Dai Mai- Yang Wei Mai Extra meridiánok megnyitása: G41-TE5 (-), kiegészítve: K3(+), Cv4(+).
Zu Lin Qi, Wai Guan, Tai Xi, Guan Yuan
5 antik Shu pont használata: (Extra meridiánok nyitó pontjaival való kombinált alkalmazás nem javasolt.) Liv2(-), K7 (+)
Xing Jian, Fu Liu
K1 (Yong Quan) pontban tűre helyezett moxa, mely visszahozza a Yangot az eredetéhez, azaz a Máj Yangot, mely felszaladt a fejre, lehozza a Veséhez. Pl. a „Fej nehéz a láb könnyű” típusú szédülés esetén.

III.) Végül egy harmadik pszichés eredetű Yin-Yang szétválást említek meg, melynek kombinált említésével az irodalomban alig találkoztam, ugyanakkor a klinikai gyakorlatban többször is. A Hagyományos Kínai Orvoslás tankönyvei általában azt mondják, hogy a Máj és az Epehólyag energetikailag együtt mozognak. Gyakran nem is említik meg mind a kettő szervet egy kórkép leírásánál. Pl. az Epehólyag meridián mentén terjedő migrénes fejfájást Máj Yang felszállásként említjük, holott nyilvánvaló, hogy a Yang az Epehólyag meridiánban száll fel, tehát helyesebb lenne Epehólyag Yang felszállásként említeni.
Klinikai tapasztalatom alapján azt állítom, hogy bizonyos esetekben a Máj és Epehólyag energetikailag szétválhatnak, a Májban Yang túlsúly, az Epében Qi hiány formájában megnyilvánuló Yang hiány alakul ki. A jelenség pszichésen jól értelmezhető.
Epehólyag Qi hiány esetén az önértékelés bizonytalan, az ilyen ember döntéseit nagyon nehezen hozza meg, félve azok következményeinek felvállalásától. Az alacsony önértékelés következtében a személyiség sérülékeny, ezt a sérülékenységet viszont hevesen, agresszíven védi, mely Máj Tűz vagy Máj Yang felszállás jelenségében nyilvánul meg.
(Az ilyen ember olyan, mint egy lágy tojás, mely a felszíni kemény héj (= agresszív önvédelem) nélkül a szétfolyás veszélyének teszi ki magát.)

A fentebb említett férfi esete mellett még egy 25 éves nőbeteg esetét szeretném példaként idézni:
Fiatal nő dühkitörések és éjszakai fogcsikorgatás (Máj Tűz tünetei) miatt kereste fel rendelésemet. Vele való beszélgetés során kiderült, hogy döntéseit nagyon nehezen hozza (Epehólyag Qi hiány) meg, ugyanakkor erőszakos, önző, mások szempontjait nehezen veszi figyelembe.
Pszichés háttér: Egyetlen gyerek, szülei kifejezetten túl-kontrollálók, többnyire minden döntést meghoztak helyette, ugyanakkor alapélménye, hogy nem tud szülei vele szemben támasztott igényeinek megfelelni. (Szülők esetén a Föld elem pszichés megnyilvánulásának Yang irányú eltolódását látjuk. Azzal a ritka helyzettel állunk szemben, amikor a Föld szembe szegül a Fa kontrolljával, azaz a Föld elem betegíti meg a Fát, igaz nem intrapszichés hanem interpszichés konstellációban.) Fentiek miatt a páciens önértékelése gyenge, bizonytalan.
Terápia célja ez esetben az Epehólyag Qi erősítése és ugyanakkor a MájYang levezetése.
A terápia során egyszerre kellett az Epehólyag Qit táplálni (G40, B19 (+) Qiu xu, Gan shu,) és a Máj Tüzet levezetni (Liv2(-) Xing jian). A kezelés végére (10 alkalom) több nagy horderejű döntést meghozott, nappali feszültsége, ingerlékenysége, éjszakai fogcsikorgatása megszűnt.

IV.) Összefoglalás:
Cikkem megírása során célom a pszichés tényezők, ezen belül elsősorban a harag által okozott betegségek új, talán kevésbé ismert formáinak felvillantása, pszichés kontextusban való értelmezése volt.
Mint bevezetőmben már említettem, korunkban a pszichés tényezők szerepe az egyik legfontosabb az energia keringést, illetve a Yin-Yang harmóniáját megbetegítő tényezők között. Ezért ezeknek a pszichés hatásoknak a feltárását nagyon fontosnak tartom.

Sokszor az energia háztartást károsító pszichés hatás a múltban lezajlott, ilyenkor elegendő lehet az akupunktúrás kezelés is az energia háztartás zavarának helyre állítására. Máskor a pszichés tényezők a páciens jelen életét is behálózzák. Ilyenkor nem biztos, hogy az akupunktúra önmagában elegendő a gyógyuláshoz, sokszor a pszichés segítségnyújtás elengedhetetlen. Ezen esetekben az akupunktúra szerepét a vízben fuldoklónak dobott mentőövhöz hasonlítanám. A kliensnek az élet vadul zajló folyamából való kimentését követően még úszó leckéket kell vennie, mely úszásoktatáson a pszichoterápiás beavatkozást értem.