Pszichoterápia és akupunktúra kombinált alkalmazása

A női terméketlenség kezelése

dr. Hamvas Szilárd 2011. október

Nemrég megdöbbenve olvastam a National Geographic egyik számában, hogy a genetikai kutatások előrehaladásának „köszönhetően” elérhető közelségbe került annak lehetősége, hogy egy elefánt nőstény mamutbébit hordjon ki.
 Orvostan hallgató koromban hallott vicc jut eszembe: „Mi a különbség az orvos és az Isten között? Az isten tudja, hogy ő nem orvos…”
 
Az akupunktúra nem csodagyógymód, nem lehet vele erőszakot elkövetni a természeten. Az akupunktúrás kezelés során a meridiánokban mozgatott energia segítségével harmonizáljuk a test folyamatait, állítjuk helyre az egyensúlyt.
 A hagyományos kínai orvoslás szemlélete szerint az univerzum a világot működtető energiának, a csi-nek a különböző szintű „tömörüléseként” fogható fel. A látható, tapintható anyagi formák az energia nagyfokú tömörülése révén jönnek létre. Ez egyben az energia jelleg elvesztését is jelenti. A világnak ez a kettős, anyag és energia természete jelenik meg a Tai Ji szimbólumában. Az anyag jin, melyet a nyugalom, a sötétség, a hideg, a befogadás jellemez. Az energia jang, melyet a mozgás, a fény, a meleg, a behatolás jellemez. A hagyományos kínai orvoslás elméletének másik fontos alappillére az 5 elem tan.
 
A világ minden létezője az 5 elem valamelyikéhez tartozik, és a köztük lévő kapcsolatot az elemek közti viszony határozza meg. Az 5 elem között létezik egy támogató, erősítő kör, és egy negatív visszacsatolásként működő kontrolláló kör. A tápláló körben a víz táplálja a fát, a fa táplálja a tüzet, a tűz melegíti a földet, a föld adja a fémeket, a fémek (sók) táplálják a vizet. A fékező körben a víz hűti a tüzet, a tűz megolvasztja a fémet, a fém kivágja a fát, a fa kiszívja a föld erejét, a föld felissza a vizet.
 Az emberi test minden működése 5 anatómiai szerv neve által jelzett (hangsúlyozom, jelzett!) funkciókör működésével magyarázható. Ez az 5 funkciókör is hozzá van rendelve az 5 elemhez. A víz elemhez tartozik a vese, a fához a máj, a tűzhöz a szív, a földhöz a lép-gyomor, a fémhez a tüdő.
 Az 5 funkciókörből ki kell emelni a vese, a máj és a lép által jelzett funkciókört a fertilitásban játszott szerepük miatt. A méh a vese funkcióköréhez tartozik. A méhet, illetve magzatot tápláló vért a lép hozza létre a táplálék átalakítása révén. A máj minden belső energiakeringés harmonizálásban részt vesz, meridiánja pedig behálózza a méhet, így fontos szerepe van a női nemi ciklus szabályozásában.
 
Ahogy korábban említettem, az univerzum a világot működtető energia különböző szintű „tömörüléseként” fogható fel. Az ember minden megnyilvánulása, az emberi test és annak mozgása, a belső szervek, azok funkciói, a psziché minden rezdülése szintén ennek a csi-nek a különböző szintű „besűrűsödése” révén jön létre. Az ember felfogható egy olyan háromszintű rendszernek, melyben a legalsó szintet, a rendszer alapját a test anyagi megnyilvánulási jelentik. (Ez a szint jelenti az energia leginkább jin jellegű megnyilvánulását.) Ezen anyagi természetű réteg felett helyezkedik el az energiamező, melyet az akupunktúra során kezelünk. A csi leginkább szublimált, leginkább jang megnyilvánulása a psziché szintje.
 A psziché hat az energiakeringésre. A meridiánokban keringő energia pedig hat a testre. Ez tehát azt jelenti, hogy a test felé az energia rétege közvetíti a psziché hatásait. A kínaiak évezredekkel ezelőtt megfogalmazták a pszichoszomatika elveit, melyet a 7 érzelem hatásairól szóló tanokban összegeznek. A 7 legfontosabbnak tartott érzelmet az 5 fázis rendszerében az 5 funkciókörhöz rendelik. A vízhez tartozik a félelem és az ijedtség, a fához tartozik a harag, a tűzhöz tartozik az öröm, a földhöz tartozik a töprengés és aggódás, a fémhez tartozik a szomorúság.
 
A hko tanítása szerint nincsen rossz érzelem. Minden érzelemnek megvan a maga helye és szerepe, ugyanakkor a meg nem élt, elfojtott érzelmek és a túlzásba vitt érzelmek betegségeket okoznak. Az elfojtott érzelmek általában a csi keringést lassítják, a túlzásba vitt érzelmek szétszórják az energiát, kóros felfelé áramlást vagy lefelé süllyedést okoznak attól függően, hogy melyik érzelemről van szó.
 Az akupunktúra a psziché és az anyag közötti kapcsolatot megteremtő energiának a keringésére hatva állítja helyre a jin és a jang egyensúlyát. Ez kihat jin irányba a testi működésekre és jang irányba a psziché működésére is. Ahhoz, hogy az energetikai szinten alkalmazott terápia hatékony legyen, fontos, hogy a psziché felől ne érkezzenek olyan hatások, melyek az energia keringését károsan befolyásolnák. És természetesen fontos, hogy az anyagi testben, a test leginkább jin rétegében se legyen akadálya a megfoganásnak. (Fontos például, hogy a petevezeték átjárhatósága biztosítva legyen.)
 
Az akupunktúrás rendeléseket gyakran keresik fel hölgyek infertilitás (terméketlenség) panaszával. A világ egyre több országában támogatják a petesejtbeültetés előtt és közvetlen utána alkalmazott akupunktúrás kezelést. A British Medical Journal 2008 februárjában közölt egy tanulmányt. A metaanalízis kritériumainak megfelelő 7 vizsgálat eredményei szerint az akupunktúra szignifikáns mértékben növeli az IVF (mesterséges megtermékenyítés) sikerességének valószínűségét.
 Terméketlenség panaszával akupunktúrás segítséget kereső hölgyek általában két csoportba sorolhatók. A páciensek egyik része kifejezetten ragaszkodik a természetes gyógymódhoz, és gyógyszeres beavatkozásról, lombikbébiprogramban való részvételről még csak hallani sem akar. A másik csoportba tartozó esetekben az akupunktúrás kezelés az IVF támogatását szolgálja.
 Az akupunktúra néha csodagyógymódként működik, és bár nem ez a jellemző, mégis előfordult nem is egy esetben, hogy egyetlen kezelés meghozta az esetleg évek óta áhított eredményt. A „csodálatos” eredmények többféleképpen is magyarázhatók:
 

 1. A siker oka a véletlen egybeesés a terápia kezdete és a teherbeesés között, mely akupunktúrás terápia nélkül is megtörtént volna. (Ez feltételezi, hogy vannak véletlenek.)
   
 2. Az akupunktúrás kezelésre való jelentkezés nem más, mint egy szükséges belső változás külső manifesztációja. Azaz a páciens belsőleg megérett valamire, ennek megnyilvánulásaként úgy döntött, hogy sorsának irányítását saját kezébe veszi, tesz is valamit a célja érdekében, akár még az akupunktúrás kezelés kényelmetlenségeit és fájdalmát is vállalja.
   
 3. A gyors siker harmadik lehetséges oka lehet, hogy a pácienst már csak egy hajszálnyi energetikai deficit vagy blokk választotta el a céltól, az akupunktúra segített az átbillenésben.
   
  Az esetek nagyobb részében a kezelés ennél azért bonyolultabb, alapos energetikai elemzést és néha hosszadalmas akupunktúrás kezelést tesz szükségessé. A páciensek kitartását segíti, hogy az akupunktúrás kezelés során mindig a teljes embert kezeljük, ezáltal a páciens általános közérzete is javul.
   A psziché energiakeringésre gyakorolt hatása miatt az akupunktúrát gyakran kombinálom pszichoterápia alkalmazásával. A pszichoterápia sokszor komoly segítséget jelent, támogatja az akupunktúra által elindított folyamatokat. Máskor felhívja a figyelmet arra, hogy olyan pszichés gátló tényezők állnak fenn, melyek akkora erővel blokkolják az energiakeringést, hogy az akupunktúra nem elégséges a kívánt cél eléréséhez.
   
  Egy régi lapp mese arról szól, hogy valaki a Halált fogadja fel komájának. A Halál jó komának bizonyul, mert keresztfiából gyógyító embert nevel, akinek azt mondja, ha a beteg lábához áll, vállalja el a gyógyítást. Ha a beteg fejéhez áll, ne vállalja el, mert azt a beteget ő, a Halál magával viszi. A fiú megfogadja a tanácsot, híres gyógyító lesz. Egyszer aztán a király hívatja egy beteghez, és a fiú látja, hogy keresztapja, a Halál a beteg fejénél áll. A fiú kicselezi a Halált azzal, hogy gyorsan megfordítja az ágyat. Ezzel aztán megromlik a viszony kettejük között.
   (Boldizsár I., Magvető 2009, Mesék életről, halálról és újjászületésről, 189–194.)
   A pszichoterápia ez esetben úgy működik, mint a mesében a Halál. Azaz jelzi, hogy a páciens gyógyítható-e akupunktúrával vagy sem.
   
  Praxisomban minden infertilitás panaszával hozzám forduló hölgynek felajánlom az agykontroll által elme tükre technikának nevezett pozitív jövőkép imaginációt. (A neurolingvális programozás is alkalmaz hasonló imaginatív technikát addikciók kezelésében.)
   Az általam alkalmazott módszer lényege, hogy a páciens relaxált állapotban úgy képzeli el önmagát a jelenben, mintha csak tükörben nézné önmagát, tehát disszociáltan van jelen. Ezt követően megkérem, hogy képzelje el a vágyott jövőt is, melyben együtt van gyermekével. A jövőkép esetén lehetőség szerint minden érzékszervi csatornát meghívok, és arra törekszem, hogy az imagináló egyén asszociatívan legyen jelen a képben, tehát nem kívülről nézi önmagát, hanem résztvevőként éli át az eseményeket.
   Ha a kép sikeres, a második kezelés során készítek egy hangfelvételt otthoni használatra. Ha a páciens ilyenkor nem képes önmagát az általa vágyottnak megnevezett jövőben, azaz gyermekkel megáldott állapotban elképzelni, az mindig fontos jelzés a tudattalan részéről.
   Ebben az esetben már visszajelzéssel működő, kísért imaginációt (katathym imaginatív pszichoterápiát) alkalmazok a probléma feltárása céljából.
   A fókuszált rövid terápia során az alapképek (virág, rét, patak, hegy, ház) megtekintése után kerülhet sor az egyik leginformatívabb kép, a „kert és a kertben elültetendő magocska” megtekintésére. A kert képe a nőiséggel kapcsolatos attitűdöket hívja meg. A magocska a megfoganó új élet szimbóluma.
   Relaxáció állapotában kérem, hogy képzeljen el egy kertet. Ezt követően kérem, mondja el, hol van, mi az a kép, ami megjelent előtte. Kérdéseimmel segítem, hogy lehetőleg minél több érzékszervével jelen lehessen a virtuális valóságban. Ezt követően kérem, hogy képzelje el, kezében tart egy magot. Nézze meg, tapintsa meg. Keressen a magnak megfelelő helyet.
   Előfordul, hogy a páciens nem képes arra, hogy a magot elültesse, hiába hívogatja őt a kert minden növénye. Ilyen esetben további feltáró terápiát ajánlok a páciensnek abból a célból, hogy megtaláljuk a gyermekvállalás akadályát. Ez származhat például a saját gyerekkor sérülést okozó élményeiből, párkapcsolati problémából.
   
  További sikert előmozdító tényező lehet a partnerek kezelése. Egy alkalommal egy fiatal párt kezeltem, a férfinak veseenergia-gyengesége volt. A kezelések hatására a férj közérzete jelentős mértékben javult, ezért időről időre újra megkeresett „energetizálás” céljából. Egy nap a felesége felhívott telefonon. Ő nem bánja, mondta, ha a férje ismét kezelésre jár hozzám, de azt kéri, most már tovább ne növeljem a vese energiáját, mert a harmadik gyerek után már nem szeretne több gyermeket.
  dr. Hamvas Szilárd